8:30 – 17:00

Hétfő - Péntek

Bercsényi utca 25,

Budapest, 1117

(+36) 1 786 7576

8:30 – 17:00

Hétfő - Péntek

Bercsényi utca 25,

Budapest, 1117

(+36) 1 786 7576

Társaságunk, több elismert civilszervezettel és jogi irodával együttműködve megoldást kínál a bonyolult és vitás kérdések megoldására.

Főbb tevékenységeink:
Zálogjogosulti bizományos (biztosítéki ügynök)

A zálogjogosult

 • jogainak gyakorlása,
 • kötelezettségeinek teljesítése

Az új Ptk. a sok változás mellett bevezeti a zálogjogosulti bizományos intézményt. Egy, vagy több zálogjogosult kijelölhet egy bizományost, aki helyettük jár el a zálogjogi kérdésekben.

Ez a jogintézmény előnyös lehet azok számára, akik valamilyen okból nem szeretnék, ha személyük a nyilvántartásban megjelenne. Megoldás azok számára is, akik hosszabb időre elutaznak, illetve nem szeretnének személyesen foglalkozni zálogjoguk érvényesítésével. Zálogjogosulti bizományos kijelölése esetén a zálogjog jogosultja nem jelenik meg az ingatlan-nyilvántartásban, a lajstromban (hajók-, védjegyek-, üzletrészek nyilvántartása) vagy a hitelbiztosítéki nyilvántartásban. A zálogjogosult helyett a zálogjogosulti bizományos kerül bejegyzésre a nyilvántartásokba.

A zálogjogosulti bizományost megilletik a zálogjogosult jogai és terhelik kötelezettségei, tevékenysége során saját nevében, de a zálogjogosult javára jár el.

A zálogjogosulti bizományos személyének kiválasztása megfelelő gondosságot igényel, tekintettel arra, hogy bejegyzésének tartama alatt a zálogjogosult helyett teljes körűen jogosult eljárni.

Társaságunk felkészült a jogszabályi változásokkal kialakult új jogintézmények alkalmazására, és vállalja a zálogjogosulti bizományos tevékenység ellátását mindazok számára, akik nem kívánnak, vagy nem tudnak a zálogjogi igényük érvényesítésével kapcsolatban aktív szerepet vállalni.

Közvetítő tevékenység

 • polgári jogviták rendezése permegelőző, konfliktuskezelő és vitarendező eljárásokkal
 • polgári jogi igények érvényesítése, jogviták rendezése
 • gazdasági természetű követelések érvényesítéséhez peren kívüli és perbeli segítséget nyújtunk, szükség esetén jogtanácsost biztosítunk
 • birtokvédelmi tanácsadás
 • a birtok megvédéséhez és visszaszerzéséhez alkalmazható törvényes cselekmények segítése
 • gazdasági tanácsadás
 • üzletviteli, szerződéskötési és számviteli tevékenység támogatása
 • iratok, beadványok tartalmi előkészítése
 • jogi interim menedzsment

A leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében bevezettük jogi interim menedzsment szolgáltatásunkat. Ilyenkor jogtanácsosunk a nehézséggel küzdő cégnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban végzi tevékenységét és képviseli a céget.

Fizetésképtelenségi eljárásokban:

 • adótanácsadás
 • felszámolásban és végelszámolásban tulajdonos, adós, vagy hitelező képviselete
 • tanácsadás a fizetésképtelenség kezelésére
 • fizetésképtelenségi eljárások menedzselése
 • végelszámolások lebonyolítása
 • gazdasági társaságok törvényes és jogszerű megszüntetése
 • hitelezői képviselet ellátása csőd- és felszámolási eljárásokban

Egyre nagyobb gondot okoz, hogy a gazdálkodó szervezetek nem képesek vagy egyszerűen csak nem hajlandók megfizetni tartozásaikat. Adott esetben a kintlévőséghez hozzájutás egyik eszköze lehet, ha az adós gazdálkodó szervezet ellen felszámolási eljárást kezdeményezünk, mindezt szakmai gyakorlattal, megfelelő képviselettel és végzettséggel rendelkező szakembergárdával.
A felszámolási eljárás összetettségére figyelemmel és a 2012. március 1-jétől hatályos törvényi rendelkezések szerint is, a hitelezőtől származó fizetésképtelenség megállapítására vonatkozó kérelem benyújtásához a jogi képviselet kötelező. Ezen eljárások megindításához Irodánk segítséget tud nyújtani. Jogi interim menedzsmet szolgáltatásunk keretében jogi képviseletet biztosítunk a felszámolási eljárás megindítása és lefolytatása során.
Irodánk abban is segítséget tud nyújtani, ha az adós a tartozások megfizetése elől  menekülni próbál. Megfelelő stratégiával be lehet szűkíteni az adós gazdálkodó szervezet és annak vezetői, továbbá volt vezetői, valamint tulajdonosai mozgásterét, ezzel a tartozás megfizetésére kényszeríthetők, illetve korlátozott felelősségük korlátlan, személyes felelősséggé fordítható át. Szakmai ismereteink és elkötelezettségünk lehetőséget kínál arra, hogy eredményesen zárulhasson az elveszettnek hitt vagyon előkerítése.

Végrehajtási ügyekben:

 • tanácsadás a végrehajtást kérő, illetve az adós részére
 • segítségnyújtás az igényérvényesítés során
 • segítségnyújtás az elektronikus ingó- és ingatlanárverésen
 • határon átnyúló végrehajtási ügyekben való segítségnyújtás

A végrehajtás alanyai nem ismerik a törvény által biztosított lehetőségeket, nem tudják alkalmazni az eljárás hatékonyságát, eredményességét segítő jogszabályi rendelkezéseket.
Gyakran előfordul az is, hogy a végrehajtással érintett adós méltánytalan helyzetbe kerül. A végrehajtási eljárásban az adósnak is vannak jogai, melyekkel élhet.
A végrehajtást kérő gyakran nem érti, hogy miért nem halad az adós ellen indított eljárás. Sokszor ennek maga a végrehajtást kérő az oka, nem ritkán tudtán kívül álló okból.
Az elektronikus árverésen való részvétel sajátos ismereteket igényel, és feltételekhez kötött. Irodánk segítségével megismerheti az elektronikus árverési rendszer által biztosított lehetőségeket. Segítséget nyújtunk jogai érvényesítéséhez a végrehajtási eljárásban, valamint végrehajtások kezdeményezésében az Európai Unió területén, az Európai Unió 44/2001 EK. rendelet és 4/2009 EK rendelet alapján.
Igény esetén támogatást nyújtunk az elektronikus árverésen való részvételhez.

Adó:

 • adótanácsadás
 • könyvviteli szolgáltatás
 • kapcsolattartás adóhatóságokkal
 • képviselet adóellenőrzés, adóigazgatási eljárás során

jogtanácsos biztosítása/közvetítése
Jogtanácsosi tevékenységek:

 • képviseletet lát el,
 • jogi tanácsot és tájékoztatást ad,
 • beadványokat és
 • egyéb okiratokat készítése,
 • részt vesz a jogi munka megszervezésében.

Szerződések készítése:

A mai fejlett piacgazdaságban nagy hangsúlyt helyeznek a szakszerű, pontos, kidolgozott szerződésekre. Biztosítékot nyújtanak ez esetleges jogviták kialakulásában. Segítségével a felek maguk, vagy közvetítő útján elkerülhetik az időigényes és költséges peres eljárásokat.

Vállaljuk:

 • szerződés előkészítését
 • letárgyalását
 • megfogalmazását
 • okiratba szerkesztését

Gyors és hatékony követeléskezelés:

 • A hatályos jogszabályok által biztosított különleges eljárások igénybe vétele, melyek biztosítják az igényérvényesítés rendkívül gyors és hatékony lebonyolítását.
 • Ennek egyik formája az elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása.
 • Gazdasági társaságok 1M Ft alatti követelései, csak ebben a formában nyújthatók be.
 • Vállaljuk ezen tevékenység teljes körű lebonyolítását.
 • Igény esetén, jogi képviseletet biztosítunk.

Az elhúzódó peres eljárások elkerülésére lehetőséget biztosító jogintézmények kihasználása:

 • szakszerű előkészítés
 • gyors lebonyolítás
 • képviselet

Visszahívás kérése

Amennyiben kérdése merül fel vagy egy ügyel kapcsolatban szeretne árajánlatot kérni, kérjük töltse ki az alábbi űrlapot és kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki.

  Név

  Téma

  Telefonszám Opcionális

  E-mail cím

  E-mail cím

  Top